Integritetspolicy för Hyreshyllan på NetOnNet

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om kund själv på ett antal olika sätt, såsom när du signerar ett hyresavtal via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån kund personuppgifter av något slag. För oss på NetOnNet är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas med det ansvar och med den integritet som krävs för att du ska känna att dina personuppgifter är i trygga händer.


Kund inte skyldig att dela sina personuppgifter med NetOnNet men det är nödvändigt för att ingå ett Hyresavtal eller vid medgivande för att möjliggöra den kommunikation kunden önskar.

Denna policy innehåller:

  • Personuppgiftsbehandlingar
  • Ändamål - För vilka ändamål behandlingen sker.
  • Personuppgifter - Information om vilka personuppgifter som behandlas.
  • Behandling - Vad vi gör med personuppgifterna.
  • Rättslig grund - Vilken rättslig grund behandlingen sker på.
  • Lagringsperiod - Hur länge dina personuppgifter finns kvar hos oss.
  • Delning med tredje part - Vilka vi delar aktuella personuppgifter med.
  • Vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med
  • Vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.
  • Kontaktuppgifter


Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är NetOnNet AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556520-4137 och har sitt säte i Borås. Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på integritetsskydd@netonnet.com.


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att NetOnNet behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY.

Kontaktuppgifter till IMY

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: imy@imy.se

Uppdateringar: 10/12 2022


NetOnNet förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy